Njuta ensam eller ha sällskap på turen?

Är du ute ensam är det av högsta vikt att du har förmågan att ta dig tillbaka upp i din kajak utan hjälp ifall du skulle välta! Att ha sällskap på turen är inte bara trevligt utan också bra för din säkerhet!